عنوان دوره

تکنیکهای علوم آزمایشگاهی پیشرفته

شرح مختصر دوره

با توجه به اهميت پاراكلينيك در تشخيص و درمان بيماري ها و با ابداع روش هاي نوين آزمايشگاهي در بيو شيمي، ايمونولوژي و هماتولوژي ضروري است دست اندركاران آزمايشگاه آگاهي خود را در زمينه تكنيك هاي جديد افزايش دهند

مخاطبین دوره 

دانش آموختگان رشته هاي علوم آزمايشگاهي، زيست شناسي، ميكروبيولوژي، ژنتيك، بيوشيمي، شيمي و سم شناسي

سرفصل ها

بيوشيمي – هورمون - ميكروب شناسي - ايمونولوژي و سرولوژي- تومور ماركرها- مايعات بدن- سنجش داروها- هماتولوژي انعقاد- ادرار و مدفوع-  آزمايش هاي غربالگري نوزادان

شهریه

 

زمان برگزاری

در حال برگزاری

نام استاد

 

مرکز

ساری-بابل-آمل-بابلسر-بهشهر-قائمشهر