دوره ها list

رکورد 1 تا 3 از 3
ردیف
2
عنوان دوره
ارائه گزارشات حرفه ای Prezi
مدت دوره (ساعت)
3
ردیف
3
عنوان دوره
آموزش ویرایش سریع فیلم
مدت دوره (ساعت)
3
ردیف
4
عنوان دوره
آموزش سریع فتوشاپ
مدت دوره (ساعت)
3
رکورد 1 تا 3 از 3